Rekrutacja
Oświadczenie woli 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola należy składać od 17 kwietnia 2015 r., godz. 10:00 do 27 kwietnia 2015 r., godz 15:00

Plik do poprania TUTAJ (nazwa pliku: oswiadczenie_woli_2015)

 

 
Zawiadomienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malgorzata Wiedemann   

Zawiadomienie

Wypełnione wnioski w systemie elektronicznym, a następnie wydrukowane wraz z załącznikami można składać w administracji przedszkola w terminie  od 02.03.2015r. – 31.03.2015r. wg. niżej  podanego harmonogramu:

1. 02.03.2015r. -06.03.2015r. w godzinach od 8:00-16:00

2. 09.03.2015r.-10.03.2015r. w godzinach od 8:00-17:00

3. 11.03.2015r.-27.03.2015r. w godzinach od 8:00-15:00

4. 30.03.2015r. w godzinach od 8:00-17:00

5. 31.03.2015r. w godzinach od 8:00-15:00

 
Rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   

Informacja ze strony Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz ws naboru do przedszkoli:

Od 2 do 31 marca 2015 r. odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Swarzędz. Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną - adres: swarzedz.przedszkola.vnabor.pl
Wnioski należy rejestrować pod wskazanym adresem internetowym, następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Tegoroczny nabór dotyczy dzieci z roczników 2010 - 2012, zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe określone w uchwale Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Ważna informacja dla rodziców dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu:
Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2011) w terminie od 23 do 27 lutego 2015 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 (nowelizacja ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7)

 
Harmonogram rekrutacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malgorzata Wiedemann   

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

(nowelizacja ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7)

 

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

23 lutego 2015 r.

27 lutego 2015 r.

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2011).

2 marca 2015 r., godz. 8:00

31 marca 2015 r.,

godz. 15:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010 - 2012.)

17 kwietnia 2015, godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17 kwietnia 2015 r.,

godz. 10:00

27 kwietnia 2015 r.,

godz. 15:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

15 maja 2015 r., godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

15 maja 2015 r.

22 maja 2015 r.

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

26 maja 2015 r.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

1 czerwca 2015 r.

Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

8 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania.

 

 
Deklaracja kontynuacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malgorzata Wiedemann   

Szanowni Rodzice!

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do naszej placówki i będą kontynuować wychowanie przedszkolne zobowiązani są do złożenia wypełnionej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola (kliknij tutaj by pobrać) lub w gabinecie dyrektora przedszkola.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do dnia 27.02.2015 r.

Nie złożenie w/w deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 "Miś Uszatek".

 

 


Zegar

Ulti Clocks content

Imieniny

Wczoraj: Czeslawa Agnieszki
Dzisiaj : Bartosza Feliksa
Jutro: Kai Lukasza

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Redakcja

Witrynę adminstruje: Agnieszka Graj Małgorzata Wiedemann